Dil ve Etnik Yapı Ülkede nüfusun çoğunluğunu oluşturan halk büyük ölçüde İngiliz ve Fransız kökenlilerden oluşmaktadır. Bu sebeple ülkenin resmi dilleri İngizce ve Fransızca’dır. Ülkede yaşayan insanların yaklaşık sekiz milyonu Fransızca kalanı ise İngilizce konuşmaktadır. Aşağıda, 2011 yılına kadar Kanadaya göç eden insanların etnik kökenleri ve nüfusları yer almaktadır. Tabloda belli bir sayının üzerindeki topluluklara yer verilmiştir. Etnik köken (264) toplam nüfus İngiliz kökenli 6509500 ispanyol 368305 İrlandalı 4544870 Yahudi 309650 İskoç 471970 Haitili 137995 Galli 458705 Jamaikalı 256915 Fransız kökenli 5077215 Kolombiya 76580 Avusturyalı 197990 Meksikalı 96055 Belçikalı 176615 Mısırlı 73250 Hollandalı 1067245 Faslı 71910 Alman 3203330 Somalili 44995 … Continue reading

Dil ve Etnik Yapı

Dil ve Etnik Yapı Ülkede nüfusun çoğunluğunu oluşturan halk büyük ölçüde İngiliz ve Fransız kökenlilerden oluşmaktadır. Bu sebeple ülkenin resmi dilleri İngizce ve Fransızca’dır. Ülkede yaşayan insanların yaklaşık sekiz milyonu Fransızca kalanı ise İngilizce konuşmaktadır. Aşağıda, 2011 yılına kadar Kanadaya göç eden insanların etnik kökenleri ve nüfusları yer almaktadır. Tabloda belli bir sayının üzerindeki topluluklara yer verilmiştir. Etnik köken (264) toplam nüfus İngiliz kökenli 6509500 ispanyol 368305 İrlandalı 4544870 Yahudi 309650 İskoç 471970 Haitili 137995 Galli 458705 Jamaikalı 256915 Fransız kökenli 5077215 Kolombiya 76580 Avusturyalı 197990 Meksikalı 96055 Belçikalı 176615 Mısırlı 73250 Hollandalı 1067245 Faslı 71910 Alman 3203330 Somalili 44995 … Continue reading Dil ve Etnik Yapı

Eyaletler ve Bölgeler

Kanada, her birinin kendisine ait başkenti olan, on eyalet ve üç bölgeden oluşmaktadır. Bunları; Atlantik Eyaletleri: Newfoundland ve Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick Merkezi Kanada: Quebec ve Ontario Bozkır Eyaletleri: Manitoba, Saskatchewan ve Alberta Batı Kıyısı: British Columbia Kuzey Kanada: Nunavut, Northwest Territories, Yukon Bölgesi olarak sıralamak mümkündür. Kanada nüfusunun büyük bölümü, Güney Ontario, Quebec, British Columbia ve Alberta’da yaşamaktadır. Kuzey bölgelerinin büyük kısmı, soğuk iklimlerinden dolayı çok az nüfusa sahiptir. Ontario Nüfus: 13.920.499 Başkent: Toronto Federasyona Katılım: 1867   Tek başına Kanada nüfusunun üçte birinden fazlasını barındıran eyalet, aynı zamanda ülke ekonomisinin de lokomotifi durumundadır. Ontario’nun yüzölçümü 1.076.000 kilometrekaredir. Eyalet başkenti Toronto, 6.130.000 nüfusla hem eyaletin, hem de ülkenin en … Continue reading Eyaletler ve Bölgeler

Kanada’ya Göç ve Sonrası

Kanada ve Göç Kanada’ya girdiğinizde göç ofisinin size ilk önerisi kendi dil, kültür ve inanç çevrelerinizden insanları bulmanız oluyor. Bu gerçekçi tavsiyenin temelinde Kanada’nın çok kültürlülüğe inanması ve ayrıca yeni gelenlerin kendilerini yalnız hissetmeyip, ülkeye daha kolay entegre olmalarını sağlama düşüncesi yatıyor.[1] Kanada’ya entegre olmanın önemli yollarından birisinin gönüllü çalışmalar olduğu söylenebilir. Kanada’da bir göçmenin başarılı bir hayat kurmasının en önemli anahtarı kuşkusuz ki dil; dolayısıyla bu ülkede konuşacağınız İngilizce veya Fransızca’dır. Akışkan ve anlaşılabilir bir dil, iş bulma şansınızı çok büyük ölçüde arttıracaktır. Göçtüğünüz ülkenin dünyada en yaşanılır yerlerden biri olması, Orada kalan hayatınızı geçirmeniz için yeterli olmayabilecektir. Göç … Continue reading Kanada’ya Göç ve Sonrası

Kısaca Kanada Tarihi

Kanada Tarihi Keşiften Önce Kuzey Amerika’da yaşayan yerlilerin, 10.000 yıl önce sona eren son buzul çağında bu coğrafyaya göçmen olarak geldikleri bilinmektedir Kanada tarihi, kaynaklar tarafından, genellikle 15. asrın sonlarında, kıtayı keşfeden Avrupalıların gelişi öncesi ve gelişi sonrası olarak ikiye ayrılmaktadır. M.Ö. 3000’lerde Kuzey Kutbu, Paleo Eskimolar tarafından işgal edilmişti. Buradaki nüfus, daha sonraları Hudson körfezinin batısındaki Barren Lands’a taşınmaya başladı. Kuzeydoğu sahillerindeki yerleşimin de M.Ö. 2000 ile 1000 arasında başladığı düşünülmektedir. Batı sahillerinde ise, özellikle somon balığına bağlı bir hayat tarzının M.Ö. 2000’lerde geliştiği anlaşılmaktadır. Avrupalıların geldiği yıllardaki Kızılderili nüfusu hâlen tartışılırken, Kuzey Amerika’ya girişleri ile birlikte Avrupa’daki hastalıklara … Continue reading Kısaca Kanada Tarihi

Kısa Ülke Profili

Lokasyon: Kuzey Amerika. Doğu sınırı Kuzey Atlantik Okyanusu, batı sınırı Kuzey Pasifik Okyanusu, kuzey sınırı Arktik Okyanus ve güney sınırı ABD. Coğrafik koordinatları : 60 00 N, 95 00 W Yüzölçümü:  Toplam : 9,984,670 km2 Kara toplamı: 9,093,507 km2 Su toplamı : 891,163    km2 Kara sınırları: 8,893 km tamamı ABD ile (2,477 km Alaska ile) En yüksek nokta: Mount Logan 5,959 m Nüfus: Ülke nüfusu 35.800.000 Tabii Kaynaklar: doğal gaz, petrol, Demir cevheri, nikel, çinko, bakır, altın, kurşun, molibden, potas, elmas, gümüş, balık, kereste, yaban hayatı, kömür, hidro elektrik. Daha geniş bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız. https://www.nobelkitap.com/tum-yonleri-ile-kanada-356780.html Continue reading Kısa Ülke Profili