Dil ve Nüfus

Dil ve Etnik Yapı Ülkede nüfusun çoğunluğunu oluşturan halk büyük ölçüde İngiliz ve Fransız kökenlilerden oluşmaktadır. Bu sebeple ülkenin resmi dilleri İngizce ve Fransızca’dır. Ülkede yaşayan insanların yaklaşık sekiz milyonu Fransızca kalanı ise İngilizce konuşmaktadır. Aşağıda, 2011 yılına kadar Kanadaya göç eden insanların etnik kökenleri ve nüfusları yer almaktadır. Tabloda belli bir sayının üzerindeki topluluklara yer verilmiştir.   Etnik köken (264)   toplam nüfus İngiliz kökenli 6509500 ispanyol 368305 İrlandalı 4544870 Yahudi 309650 İskoç 471970 Haitili 137995 Galli 458705 Jamaikalı 256915 Fransız kökenli 5077215 Kolombiya 76580 Avusturyalı 197990 Meksikalı 96055 Belçikalı 176615 Mısırlı 73250 Hollandalı 1067245 Faslı 71910 Alman 3203330 … Continue reading Dil ve Nüfus

Kısaca Kanada Tarihi

Kanada Tarihi Keşiften Önce Kuzey Amerika’da yaşayan yerlilerin, 10.000 yıl önce sona eren son buzul çağında bu coğrafyaya göçmen olarak geldikleri bilinmektedir Kanada tarihi, kaynaklar tarafından, genellikle 15. asrın sonlarında, kıtayı keşfeden Avrupalıların gelişi öncesi ve gelişi sonrası olarak ikiye ayrılmaktadır. M.Ö. 3000’lerde Kuzey Kutbu, Paleo Eskimolar tarafından işgal edilmişti. Buradaki nüfus, daha sonraları Hudson körfezinin batısındaki Barren Lands’a taşınmaya başladı. Kuzeydoğu sahillerindeki yerleşimin de M.Ö. 2000 ile 1000 arasında başladığı düşünülmektedir. Batı sahillerinde ise, özellikle somon balığına bağlı bir hayat tarzının M.Ö. 2000’lerde geliştiği anlaşılmaktadır. Avrupalıların geldiği yıllardaki Kızılderili nüfusu hâlen tartışılırken, Kuzey Amerika’ya girişleri ile birlikte Avrupa’daki hastalıklara … Continue reading Kısaca Kanada Tarihi

Kısa Ülke Profili

Lokasyon: Kuzey Amerika. Doğu sınırı Kuzey Atlantik Okyanusu, batı sınırı Kuzey Pasifik Okyanusu, kuzey sınırı Arktik Okyanus ve güney sınırı ABD. Coğrafik koordinatları : 60 00 N, 95 00 W Yüzölçümü:  Toplam : 9,984,670 km2 Kara toplamı: 9,093,507 km2 Su toplamı : 891,163    km2 Kara sınırları: 8,893 km tamamı ABD ile (2,477 km Alaska ile) En yüksek nokta: Mount Logan 5,959 m Nüfus: Ülke nüfusu 35.800.000 Tabii Kaynaklar: doğal gaz, petrol, Demir cevheri, nikel, çinko, bakır, altın, kurşun, molibden, potas, elmas, gümüş, balık, kereste, yaban hayatı, kömür, hidro elektrik. Daha geniş bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız. https://www.nobelkitap.com/tum-yonleri-ile-kanada-356780.html Continue reading Kısa Ülke Profili