Dil ve Etnik Yapı Ülkede nüfusun çoğunluğunu oluşturan halk büyük ölçüde İngiliz ve Fransız kökenlilerden oluşmaktadır. Bu sebeple ülkenin resmi dilleri İngizce ve Fransızca’dır. Ülkede yaşayan insanların yaklaşık sekiz milyonu Fransızca kalanı ise İngilizce konuşmaktadır. Aşağıda, 2011 yılına kadar Kanadaya göç eden insanların etnik kökenleri ve nüfusları yer almaktadır. Tabloda belli bir sayının üzerindeki topluluklara yer verilmiştir. Etnik köken (264) toplam nüfus İngiliz kökenli 6509500 ispanyol 368305 İrlandalı 4544870 Yahudi 309650 İskoç 471970 Haitili 137995 Galli 458705 Jamaikalı 256915 Fransız kökenli 5077215 Kolombiya 76580 Avusturyalı 197990 Meksikalı 96055 Belçikalı 176615 Mısırlı 73250 Hollandalı 1067245 Faslı 71910 Alman 3203330 Somalili 44995 … Continue reading

Dil ve Etnik Yapı

Dil ve Etnik Yapı Ülkede nüfusun çoğunluğunu oluşturan halk büyük ölçüde İngiliz ve Fransız kökenlilerden oluşmaktadır. Bu sebeple ülkenin resmi dilleri İngizce ve Fransızca’dır. Ülkede yaşayan insanların yaklaşık sekiz milyonu Fransızca kalanı ise İngilizce konuşmaktadır. Aşağıda, 2011 yılına kadar Kanadaya göç eden insanların etnik kökenleri ve nüfusları yer almaktadır. Tabloda belli bir sayının üzerindeki topluluklara yer verilmiştir. Etnik köken (264) toplam nüfus İngiliz kökenli 6509500 ispanyol 368305 İrlandalı 4544870 Yahudi 309650 İskoç 471970 Haitili 137995 Galli 458705 Jamaikalı 256915 Fransız kökenli 5077215 Kolombiya 76580 Avusturyalı 197990 Meksikalı 96055 Belçikalı 176615 Mısırlı 73250 Hollandalı 1067245 Faslı 71910 Alman 3203330 Somalili 44995 … Continue reading Dil ve Etnik Yapı